Privacybeleid Hermie Online BV - www.hermie.com


Versie 0.4

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28/08/2023

Onze gegevens:

Hermie Online BV
Industrielaan 5, 9900 Eeklo, België
E-mailadres: info@hermie.com
Telefoonnummer: +32 (0)9 396 59 00
BTW-identificatienummer(s): BE 0667 957 242; NL825825532B01; FR55893277541; DE338629107
Rekeningnummer(s): KBC: BE34 7390 1430 6790 - KREDBEBB ; ING: BE19 3630 0961 9612 - BRUBEBB 


Over ons privacybeleid

Hermie Online BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Hermie Online BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/03/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Lees hier meer over de GDPR-wetgeving

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

Shopware

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren of om de bestelling te registreren)
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopware. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopware heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopware is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopware maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopware behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.


E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: uitdrukkelijke toestemming (om gegevens voor reclame te sturen)
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Mollie B.V.

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om de bestelling te registreren en te verwerken  van de betalingen)
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie BV. Mollie BV verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie BV behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie BV deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie BV's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. IMollie BV bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Klarna

Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, is het mogelijk dat wij bij het afrekenen uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op u kan afstemmen. Uw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eigen privacyverklaring van Klarna. U kan het privacybeleid van Klarna hier doornemen. Heeft u vragen over Klarna? Dan kan u hier bij hun klantendienst terecht.


Beoordelingen

WebwinkelKeur

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: uitdrukkelijke toestemming (om feedback te verzamelen en de dienstverlening te verbeteren)
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren)
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Transforce

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren)
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Transforce voor het uitvoeren van de leveringen van grote paketten. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Transforce delen. Transforce gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Transforce onderaannemers inschakelt, stelt Transforce uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

GLS

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren)
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Returnless

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren)
Als u een bestelling wenst te retourneren, worden de gegevens van u (als klant) en van uw retourbestelling verwerkt door onze partner Returnless. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Returnless delen. Returnless gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Returnless onderaannemers inschakelt, stelt Returnless uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren)

Als u een bestelling wenst te retourneren, worden de gegevens van u (als klant) en van uw retourbestelling verwerkt door onze partner DHL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouden

Exact Belgium

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om de bestelling te registreren en te verwerken van de betalingen)
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Belgium. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Belgium. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Belgium is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Belgium gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen

Bol.com

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren of om de bestelling te registreren)
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Amazon

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren of om de bestelling te registreren)
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van amazon.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt amazon.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Blokker

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren of om de bestelling te registreren)

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Blokker. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Blokker uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Fonq

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren of om de bestelling te registreren)

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Fonq. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Fonq uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Cdiscount

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren of om de bestelling te registreren)

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Cdiscount. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Cdiscount uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Kaufland

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren of om de bestelling te registreren)

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Kaufland. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Kaufland uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Algemene werking

Becosoft bvba

Op basis van de volgende wettelijke rechtsgrond verzamelen we jouw persoonsgegevens voor deze tool/software: ter uitvoering van de overeenkomst (noodzakelijke gegevens om te leveren of om de bestelling te registreren)
De Hermie webshop werd gekoppeld met ons ERP-pakket "Becosoft". Als u een bestelling bij ons plaatst, wordt alle bestel-, klant- en betalingsinformatie met het ERP-pakket van Becosoft gedeeld zodat uw bestelling vlot opgevolgd en geleverd kan worden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. We sturen maximaal 1x per week een mail met tuintips als u zich inschrijft op de nieuwsbrief. Deze mail is voornamelijk adviserend bedoeld met gebruiksinfo over bepaalde producten, informatieve artikelen en ervaringen en in mindere mate weekpromoties. Uw gegevens worden hiervoor gekoppeld met Becosoft ERP en de centrale Famiflora-database zodat we beter gerichte e-mailings volgens uw doelgroepsegment van de Famiflora Groep ontvangt. Indien u zich wil uitschrijven hierop kan dit zeer eenvoudig met de "uitschrijven" link onderaan iedere mailing met Tuintips.

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen buiten bovenstaande, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Hermie Online bv op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Alle tools die op onze website gebruikt worden; hebben verschillende 'standaard' bewaartermijnen. Voor een gedetailleerd overzicht kan je per tool of cookie de bewaartermijn raadplegen op deze pagina onder de titel "Welke cookies gebruikt Hermie?".

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Hermie Online bv. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies  🍪

 Onze groentjes moet je zelf kweken maar de cookies krijg je er gratis bij op Hermie.com!
Maar wat zijn cookies precies en waarvoor dienen ze? Wij geven je een kijkje in onze cookiesfabriek 👇


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op jouw apparaat worden gedownload door de website die je op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat jouw apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.


Waarvoor kunnen cookies gebruikt worden?

Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker gemaakt worden, bijvoorbeeld door:
  • relevante navigatie-instellingen te tonen
  • voorkeuren van bezoekers te onthouden
  • de algemene gebruikersbeleving te verbeteren en het aantal weergegeven advertenties te beperken


Waarvoor gebruikt Hermie cookies?

De informatie die Hermie door middel van cookies verzamelt, is beperkt tot het gebruik voor volgende doeleinden:
  • een vlotter gebruik van de website (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet herhaald hoeft te worden)
  • de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken en in geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. De bedoeling is statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.


Welke cookies gebruikt Hermie?

Hermie gebruikt cookies voor Google Analytics, Criteo, Hotjar en Facebook.
Cookies kunnen verwijderd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen via de instellingen op opties van jouw browser; de goede werking van de website kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Google
Bij het goedkeuren van onze cookies willen we graag duidelijk maken dat Google uw persoonlijke gegevens kan gebruiken in hun advertentieplatform. Dit stelt ons in staat om advertenties aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses en voorkeuren. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de Privacy Policy van Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .

Weet dat u op elk moment uw cookie-voorkeuren kan wijzigen op Hermie.com. Klik deze knop om je cookie-voorkeuren aan te passen:


Essentiële cookies

Gebruikte cookies Host Cookie-naam Omschrijving Vervaltijd
First party hermie.com sessie- Identificeert de huidige sessie, de gebruiker en hun winkelwagen. 6 dagen
First party hermie.com OptanonToestemming Deze cookie wordt ingesteld door de cookie-nalevingsoplossing van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën van cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Dit stelt site-eigenaren in staat om te voorkomen dat cookies in elke categorie worden ingesteld in de browser van de gebruikers, wanneer er geen toestemming is gegeven. De cookie heeft een normale levensduur van één jaar, zodat terugkerende bezoekers van de site hun voorkeuren onthouden. Het bevat geen informatie die de bezoeker van de site kan identificeren. 1 jaar
First party hermie.com csrf[*] Om te controleren of de waarde in de cookie overeenkomt met de waarde in het verzoek 1 sessie
First party hermie.com tijdzone Om de tijdzone te bepalen 1 sessie
First party hermie.com _hjInSessieOpgenomen Om ons te vertellen of je bent opgenomen in een gegevenssample 30 minuten
First party hermie.com sw-cache-hash Om de Shopware-valutacookie te vervangen en actieve regels/valuta te behouden 1 sessie
First party hermie.com sw-states Deze cookie beschrijft de huidige sessie in eenvoudige tags zoals cart-filled en ingelogd. Wanneer de clienttags overeenkomen met de responsheader sw-invalidation-states, wordt de cache overgeslagen. Een voorbeeld van het gebruik van deze functie is om de cache alleen op te slaan voor ingelogde klanten. 1 sessie

Prestatiecookies

Gebruikte cookies Host Cookie-naam Omschrijving Vervaltijd
First party hermie.com _uetvid Dit is een cookie die wordt gebruikt door Microsoft Bing Ads en is een trackingcookie. Het stelt ons in staat om in contact te komen met een gebruiker die eerder onze website heeft bezocht. 389 dagen
First party hermie.com _hjAbsoluutSessieBezig Deze cookie wordt gebruikt door HotJar om de eerste paginaweergave-sessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een True/False-vlag ingesteld door de cookie. 1 sessie
First party hermie.com _ga Deze cookie-naam is geassocieerd met Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer gangbare analytics-service van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een client-ID. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoeker-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de sites. Standaard verloopt het na 2 jaar, hoewel dit aanpasbaar is door website-eigenaren. 729 dagen
First party hermie.com _hjEerstGezien Identificeert de eerste sessie van een nieuwe gebruiker op een website en geeft aan of Hotjar deze gebruiker voor de eerste keer ziet. 1 sessie
First party hermie.com _gid Deze cookie-naam is geassocieerd met Google Universal Analytics. Dit lijkt een nieuwe cookie te zijn en vanaf het voorjaar van 2017 is er geen informatie beschikbaar van Google. Het lijkt een unieke waarde voor elke pagina op te slaan en bij te werken die wordt bezocht. 1 dag
First party hermie.com _hjSessie_1236328 Een cookie die de huidige sessiegegevens vasthoudt. Dit zorgt ervoor dat volgende verzoeken binnen het sessievenster worden toegeschreven aan dezelfde Hotjar-sessie. 1 sessie
First party hermie.com _hjSessieGebruiker_1236328 Hotjar-cookie die wordt ingesteld wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij latere bezoeken aan dezelfde site aan dezelfde gebruikers-ID wordt toegeschreven. 1 jaar
First party hermie.com _gclxxxx Google-conversietrackingcookie 89 dagen
First party hermie.com _ga_xxxxxxxxxx gebruikt om Google Analytics-gegevens te verzamelen 14 maanden

Doelgroepgerichte cookies

Gebruikte cookies Host Cookie-naam Omschrijving Vervaltijd
First party hermie.com _uetsid Deze cookie wordt door Bing gebruikt om te bepalen welke advertenties aan de eindgebruiker moeten worden getoond die relevant kunnen zijn voor de site die wordt bekeken. 1 dag
First party hermie.com _gat_UA-nnnnnnn-nn Google Analytics-cookies 1 sessie
First party hermie.com _tdid Cookie van Tracedock bevat een unieke ID voor jouw client die zal worden gebruikt om anonieme gegevens door te sturen in het geval dat je een browser hebt met trackingpreventie of een adblocker hebt geïnstalleerd 6 maanden
Third Party bing.com MUID Dit domein is eigendom van Microsoft - het is de site voor de zoekmachine Bing. 389 dagen

Herroepingsrecht

Klik hier voor meer informatie over het herroepingsrecht.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.

Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Hermie Online BV
I
ndustrielaan 5
9900 Eeklo
België

📞 +32/(0)9 396 59 00

📧 info@hermie.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Steven Van den Bossche