Privacybeleid Hermie Online BV - www.hermie.com


Versie 0.5

Deze pagina is voor het laatst aangepast 30/04/2024

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Hermie Online BV
Industrielaan 5, 9900 Eeklo
België: BE 0667 957 242
Frankrijk: FR55893277541
Duitsland: DE338629107
Nederland: NL825825532B01   

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website www.hermie.com, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1. Hermie Online BV verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:
− Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website;
− Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
− Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
− Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
− Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens en je e-mail.

1.2. Hermie Online BV kan je Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:
 a. Door je registratie en gebruik van de Website;
 b. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7. Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

2.1. Algemene doeleinden: Hermie Online BV zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:
- Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website;

- Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;

- Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Hermie Online BV zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Hermie Online BV. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

- Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Hermie Online BV daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

Artikel 3 - Hoe wij je gegevens delen met derden

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Hermie Online BV zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

Onderaan ons privacy beleid vind je een lijst van de verschillende bedrijven waar we mogelijks jouw persoonsgegevens mee delen.

Artikel 4 – Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking.
- “Facturatiegegevens: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 10 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren:”
- “Nieuwsbrieven: we vesturen nieuwsbrieven tot je jouw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het ontvangen van onze nieuwsbrieven (als bestaande klant)

Artikel 5 – Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@hermie.com, per post naar Industrielaan 5, 9900 Eeklo (België) of via het contactformulier op onze website.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:
GBA/APD Drukpersstraat 35 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Hermie Online BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming. Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Cookieslijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals je taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten “interne cookies”. Daarnaast gebruiken we “externe cookies”, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Essentiële cookies 

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.


CookiesubgroepCookiesGebruikte cookiesLevensduur
ContentSquare_cs_cDirect13 Maanden
hermie.comsession- , OptanonAlertBoxClosed , csrf[*] , sw-cache-hash , OptanonConsent , session-*Direct6 Dagen, 364 Dagen, Sessie, Sessie, 364 Dagen, Sessie


Prestatie- of analytische cookies 

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wie wanneer welke pagina’s van onze Website heeft bezocht. Het gevolg is dat wij onze website en ons aanbod niet kunnen optimaliseren in het voordeel van onze klanten.


CookiesubgroepCookiesGebruikte cookiesLevensduur
Atlassian Jira Servicedeskajs_anonymous_idDirect12 Maanden
SnapChat_scidDirect12 Maanden
Google Adsense_gcl_auDirect13 Maanden
Hotjar_hjKB , _hjMinimizedPolls , _hjSessionUser_* , _hjIncludedInPageviewSample , _hjIncludedInSessionSampleDirect12 Maanden, 12 Maanden, 12 Maanden, 1 Dag, 1 Dag
hermie.com_hjSession_1236328 , _hjAbsoluteSessionInProgress , _gclxxxx , _hjFirstSeen , _gid , _uetvid , _clsk , _ga , _hjDonePolls , _hjSessionUser_1236328DirectEnkele seconden, Enkele seconden, 179 Dagen, Enkele seconden, Enkele seconden, 179 Dagen, Enkele seconden, 729 Dagen, 364 Dagen, 364 Dagen

Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staan om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina's hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaan kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.


CookiesubgroepCookiesGebruikte cookiesLevensduur
CookieProapt.uidDirect12 Maanden
Hotjar_hjDonePollsDirect12 Maanden
Google Analytics_ga , _gidDirect14 Maanden, 1 Dag
cpaneltimezoneDirectSessie

Doelgroepgerichte cookies 

Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze Website geplaatst worden. Deze cookies maken het mogelijk om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Als je deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien.


CookiesubgroepCookiesGebruikte cookiesLevensduur
CookieProdrift_aidDirect24 Maanden
Hotjar_cs_idDirect13 Maanden
Bing Ads_uetvidDirect13 Maanden
Tracedock_tdid , _tdbuDirect6 Maanden, 6 Maanden
Microsoft Clarity_clckDirect12 Maanden
hermie.comcriteo_write_test , cto_tld_test , _fbp , _gat_UA-nnnnnnn-nn , _uetsidDirectEnkele seconden, Enkele seconden, 179 Dagen, Enkele seconden, Enkele seconden
c.bing.comMR, SRM_BIndirect6 Dagen, 389 Dagen
krxd.net_kuid_Indirect179 Dagen
casalemedia.comCMPRO, CMPS, CMIDIndirect89 Dagen, 89 Dagen, 364 Dagen
media.netvisitor-id, data-c, data-c-tsIndirect364 Dagen, 29 Dagen, 29 Dagen
tremorhub.comtvid, tv_UICRIndirect365 Dagen, 29 Dagen
criteo.comuid, optoutIndirect389 Dagen, 365 Dagen
exchange.mediavine.comcriteoIndirect13 Dagen
omnitagjs.comayl_visitorIndirect29 Dagen
doubleclick.nettest_cookie, IDEIndirectEnkele seconden, 389 Dagen
dpm.demdex.netdpmIndirect179 Dagen
bing.comMUIDIndirect389 Dagen
demdex.netdemdexIndirect179 Dagen
adnxs.comanj, uuid2Indirect89 Dagen, 89 Dagen
postrelease.comopt_outIndirect364 Dagen


Stel je vast dat er nog andere cookies via onze Website geplaatst worden? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ons dus snel iets weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als je toch meer wil weten, kan je in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar info@hermie.com, per post naar Industrielaan 5, 9900 Eeklo (België) of via het contactformulier op onze website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

Overzicht bedrijven waar we mogelijks jouw persoonsgegevens mee delen.
Webwinkelsoftware

Shopware 

E-mail en mailingslijsten
SalesManago

Payment processors
Molie B.V.
Klarna

Beoordelingen
Webwinkelkeur

Verzenden & logistiek
PostNL
Transforce
GLS
Returnless
DHL

Facturatie & boekhouden
Exact Belgium

Externe verkoopkanalen
Bol.com
Amazon
Blokker
Fonq
CDiscount
Kaufland

Algemene werking
Becosoft bvba