Garantie & klachten

Klachten

Bent u niet tevreden over uw bestelling en heeft u een klacht? Dat is jammer! Wij raden u aan om eerst contact op te nemen met onze klantenservice, zodat zij een passende oplossing voor u kunnen vinden. Zo blijft iedereen tevreden & kunnen wij onze service continu verbeteren!

📧 info@hermie.com  📞 +32 (0)9 396 59 00

Controleer bij ontvangst altijd de gekochte goederen en voorzie ons van beeldmateriaal indien er zichtbare gebreken zijn aan de goederen. Op deze manier kan de klantenservice het voor u nakijken & u snel een oplossing bieden. De ingebruikname van een product staat gelijk aan het aanvaarden van het product in de geleverde staat. Komt je product beschadigd aan en meld je dit niet bij onze klantendienst, maar gebruik je het product wel? Dan kunnen wij geen actie meer ondernemen wanneer er na de ingebruikname nog een case wordt ingediend.


Werd uw pakket beschadigd geleverd door de koerier of staat uw zending genoteerd als geleverd maar heeft u niets ontvangen?
Dan adviseren we u om dit binnen 7 dagen na (vermeende) ontvangst van het pakket aan onze klantendienst te melden (met beeldmateriaal). Zo kunnen wij tijdig contact opnemen met de koeriersdienst & de case zo snel mogelijk voor u afhandelen. 


Bij wie kan u terecht met uw klacht?

  • Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot de ondernemer Hermie.
    U kan hiervoor bij onze klantendienst terecht via het e-mailadres info@hermie.com of telefonisch via +32 9 396 59 00.

  • Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Nederlandse klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur , deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. 

  • Klachtenprocedure via SafeShops.be. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan u als consument terecht bij SafeShops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. U kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren (📧 info@Safeshops.be). Klik hier voor meer informatie over deze procedure van SafeShops of om een klacht te melden.

  • Buitengerechtelijke geschillenprocedures van de Consumentenombudsdienst en de Europese Geschillencommissie (Online Dispute Resolution voor grendoverschrijdende geschillen).

Garantie & herstellingen

Wij kiezen onze producten zorgvuldig uit en willen ze in topconditie bij u afleveren. Hoewel de koeriers hun uiterste best doen, kan het helaas voorkomen dat een bestelling tijdens het transport beschadigd raakt of dat een product niet goed werkt (bijvoorbeeld door een fabricagefout). In deze gevallen kunt u aanspraak maken op garantie.

Om aanspraak te maken op garantie bent u wettelijk verplicht om het defect binnen twee maanden na ontdekking aan ons te melden. Als het defect onder de garantie valt, zullen wij uw product gratis repareren of vervangen. Indien het product niet gebruikt is op de manier waarvoor het bedoeld is, kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie. 

De garantievoorwaarden en -termijn kunt u vinden op de productpagina of u kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice

• Garantietermijn

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. 
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de garantieperiode, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na de garantieperiode zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. 

• Uitzonderingen op de garantie

De garantie geldt niet indien:
 - De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn
- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

• Aanspraak maken op garantie

Wilt u aanspraak maken op onze garantie? Stuur ons dan afbeeldingen van het beschadigde of defecte product, samen met uw aankoopgegevens. U kunt deze gegevens mailen naar info@hermie.com. De klantenservice beoordeelt of het product ter controle/reparatie aan ons geretourneerd dient te worden (en verstrekt u een retourlabel zodat u het pakket naar een PostNL-pakketpunt bij u in de buurt kunt brengen) of u direct een nieuw exemplaar ontvangt.

Voor sommige merken (bv. Intex) geldt dat het defecte product naar een reparatiepunt gebracht moet worden of dat u rechtstreeks contact op kunt nemen met de leverancier. Dit is vooraf afgesproken met de leverancier zodat wij u een nog betere & snellere (reparatie)service kunnen aanbieden. Indien dit het geval is dan zal dit worden meegedeeld door de klantendienst en zullen zij u de nodige informatie bezorgen om de klacht of herstelling te melden.