Erkenningsnummers & fytolicenties

Erkenningsnummers

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden vallen onder de noemer van "pesticiden". Deze pesticiden mogen niet in elk land toegepast worden en zijn daarom voorzien van een erkenningsnummer. Aan het begin van het erkenningsnummer staat steeds een landcode vermeld. Deze producten mogen enkel gebruikt worden in het land waarvoor het erkenningsnummer van toepassing is. Voor België zal u steeds BE voor het erkenningsnummer zien staan en bij Nederland is dit de landcode NL. 

Disclaimer: Bescherm het leefmilieu en de volksgezondheid. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen & biociden veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket met de veiligheidsvoorschriften en de productinformatie.


Lees hier meer over het gebruik van pesticiden op het portaal belgium.be of klik hier voor de federale overheidswebsite voor volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. 

Aanbevelingen voor een doordachte bestrijding

Voor het gebruik

 • Ik ben zeker van de diagnose: ik ken de aanleiding en de wegens van het probleem (indien nodig vraag ik het advies van een expert).
 • Ik geef de voorkeur aan mechanische of biologische methoden.
 • Ik koop enkel het pesticide dat aan mijn situatie is aangepast in een gepaste hoeveelheid. Ik doe indien nodig een beroep op een gecertificeerd adviseur beschikbaar in de winkel of het callcenter (0800.62.604), ofwel kijk ik naar de website.
 • Ik neem de tijd om het etiket te lezen en te begrijpen (indien nodig vraag ik het advies en de aanwijzingen van een expert).
 • Ik zorg voor een gepast toepassingsmedium dat goed is afgesteld en in goede staat van werking verkeert.

Tijdens het gebruik

 • Ik gebruik de dosis die op het etiket wordt aanbevolen, niet méér.
 • Naast het verbod aangeduid op het etiket, pas ik geen gewasbeschermingsmiddelen toe langs waterlopen en ook niet op alle oppervlakken (klinkers, grind, enz.) die ermee verbonden zijn, onder meer door riolen.
 • Ik neem de veiligheid in acht: ik draag gepaste kledij en handschoenen of de aanbevolen beschermingsuitrusting. Ik rook, drink of eet niet tijdens het gebruik van de pesticiden.
 • Ik sproei enkel wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn: niet te warm, niet te droog, niet te veel wind en geen dreigende regenbuien wanneer de pesticiden buiten worden gebruikt.
 • Ik zorg ervoor geen pesticiden te gebruiken in het bijzijn van andere personen, in het bijzonder kinderen.

Na het gebruik

 • Ik was zorgvuldig mijn handen en reinig de beschermingsuitrusting, vooral de handschoenen.
 • Ik respecteer de wachttijd die op het etiket is vermeld. Ik let op kinderen en huisdieren. In de moestuin eerbiedig ik de wachttijd voor de oogst.
 • Ik zorg ervoor de behandelde oppervlakken te reinigen of kamers te verluchten wanneer de pesticiden binnen werden gebruikt.
 • Ik bewaar de pesticiden in hun originele verpakking in een droog, verlucht lokaal, en beschermd tegen de hitte en de vorst, ver van voedingswaren en buiten het bereik van kinderen.
 • Ik breng de niet-gebruikte resten van de producten en de lege verpakkingen naar het containerpark of naar een inzamelpunt voor gevaarlijk chemisch afval. Ik gooi ze niet in de vuilnisbak of in de riool!

En uiteraard

 • Ik hou het nummer van het Antigifcentrum bij de hand: 070/245.245
 • Ik hou het noodnummer bij de hand: 112

Fytolicentie

Ons fytolicentie nr: 15.3.00576 - P3

Wat is een fytolicentie?

Niet iedereen mag zomaar gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden verkopen, hiervoor heb je een fytolicentie nodig.
Dit is een certificaat dat je als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter van de federale overheid krijgt en toont aan dat je op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kan omgaan. 

Bij Hermie beschikken we over een fytolicentie type P3. Dit wil zeggen dat we middelen voor professioneel gebruik mogen distribueren en voorlichting mogen geven over deze producten. 


Het doel van een fytolicentie?

Handelingen met gewasbeschermingsmiddelen voorbehouden aan personen met de nodige kennis, zodoende de risico’s van deze middelen voor mens, dier en leefmilieu zoveel mogelijk te beperken.

Via de verplichte aanvullende opleiding blijven wij op de hoogte van de evoluties omtrent gewasbescherming. 
De invoering van de fytolicentie kadert in de omzetting van de Richtlijn 2009/128 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.